Om VadJagKanGöra

I en tid där människor i nöd förminskas, där människor i behov av hjälp exkluderas och där människor på flykt hålls utanför, är vi många som frågar oss “vad kan jag göra?”.

Vi som ligger bakom det här initiativet menar att modet att förändra finns i kärleken, i omtanken, i generositeten. VadJagKanGöra har som ambition att varje måndag morgon under ett år presentera en ny uppmaning, något som Du kan göra för att i din egen vardag bidra till ett mer respektfullt och humant samhälle. Vi hoppas att du vill vara med och visa både oss och andra ditt engagemang för utsatta – alldeles oavsett etnicitet, ursprung eller andra sådana yttre markörer.

Vi menar att om vi inte är uppmärksamma så riskerar hat och hot, fascism och rasism, att äta sig in i våra kroppar. Även om det stora flertalet av oss värnar humanism och demokrati, är vår vardag redan besudlad av ett hatets retorik och hotfulla handlingar. Detta betyder att allas vår gemensamma vardag kränks. Rasismen, denna feghetens ideologi, bygger på särskiljande och exkludering.

VadJagKanGöra vill visa att det finns så oändligt mycket vi kan göra. Var och en, och tillsammans. Vi kan börja med oss själva, vi kan försöka påverka någon i vår omgivning, vi kan tillsammans förändra attityder.

Vi som ligger bakom VadJagKanGöra är en grupp privatpersoner. VadJagKanGöra är icke partipolitiskt och utan koppling till någon organisation. Vi har inte heller något vinstintresse i detta. Vi garanterar att vi aldrig kommer att ändra innehåll eller på annat sätt förändra innebörden i inlägg i efterhand. Däremot kommer vi självklart att korrigera misstag, men det kommer vi i så fall vara tydliga med. Naturligtvis förbehåller vi oss rätten att ta bort kommentarer som på något sätt kränker människor eller idealen bakom VadJagKanGöra.

Välkommen!

Patrik Hernwall, Helena Taubner och resten av redaktionen för VadJagKanGöra