Stödja barn i deras skolgång #vadjagkangora #43

VadJagKanGöra #43: Jag kan stödja barn och unga med deras skolgång, genom att engagera mig till exempel i deras läxläsning. Inte minst för ensamkommande barn är skola och utbildning en möjlighet till tillträde i samhället.

T.ex. har Röda Korset läxhjälp: http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/laxhjalp/

skolbänkar.jpg
Foto: Patrik Hernwall

Låta andra tala till punkt #vadjagkangora #42

VadJagKanGöra #42: Jag kan låta andra tala till punkt, även om jag inte håller med om vad de säger. Det finns ett talesätt som lyder ”Demokrati är att låta andra tala till punkt” (vilket ibland tillskrivs Pietro Nenni). I en tid när demokratiska värden ifrågasätts på flera håll i världen kan jag alltså värna demokratin genom att låta andra tala till punkt. På så vis visar jag dem, och deras rätt att yttra sig, respekt. Det gör också att de senare förhoppningsvis respekterar min rätt att tala till punkt.

 

Lyssna

Skriva till de folkvalda #vadjagkangora #41

VadJagKanGöra #41: Jag kan påverka våra folkvalda genom att kontakta representanter för de politiska partierna. Det kan vara beröm, det kan vara genom att informera om något de bör veta, det kan vara för att kritisera. Eller för att ställa kritiska frågor. Sverige är en demokrati där varje medborgare har rätt, oavsett om hen är myndig eller inte, oavsett om hen är svensk medborgare eller inte, att uttrycka sina åsikter. Riksdagspartierna (i bokstavsordning) kan nås via:

Centerpartiet · info@centerpartiet.se
Kristdemokraterna · info@kristdemokraterna.se
Liberalerna · info@liberalerna.se
Miljöpartiet · info@mp.se
Socialdemokraterna · info@socialdemokraterna.se
Sverigedemokraterna · info@sd.se
Vänsterpartiet · info@vansterpartiet.se

Displaying IMG_0939.JPG
Foto: Patrik Hernwall

Lyssna med öppet sinne #vadjagkangora #40

VadJagKanGöra #40: Jag kan lyssna med öppet sinne när någon framför sina åsikter, särskilt om de inte motsvarar mina egna. Jag kan aktivt försöka lyssna till vad olika personer faktiskt tycker. Ett enkelt sätt att göra det är att lyssna på ”Ring P1” eller liknande program. Genom att ta mig tid att lyssna kan jag lära mig mycket om andra, såsom vad som är deras farhågor och förhoppningar. Lyssnandet kan bli ett sätt att skapa förståelse.

Radio

Köpa en majblomma #vadjagkangora #39

VadJagKanGöra #39: Jag kan köpa en majblomma. Majblomman har en mer än 100-årig erfarenhet av att arbeta med olika typer av verksamhet som verkar för barns bästa. När jag köper en majblomma, så ger jag stöd till barnen på min egen ort, eftersom pengarna går till det lokala arbetet. Pengar satsas också på forskning och påverkansarbete om barns rättigheter. Majblomman finns i flera olika prisklasser, och dessutom finns några andra produkter om jag vill stödja verksamheten lite extra. Jag kan läsa mer om vad som finns att köpa, vad pengarna går till, och mycket mer, på www.majblomman.se

MajblommaFotoAsaWengelin
Foto: Åsa Wengelin

 

Vidga mina musikaliska vyer #vadjagkangora #38

VadJagKanGöra #38: Jag kan vidga mina musikaliska vyer och på så sätt få inblick i andras kultur och språk. Få saker kan väcka känslor som musik. Det är till och med så att vi ofta definierar oss utifrån vilken musik vi gillar. Vi är hårdrockare, punkare eller operafantaster. Ett sätt att enkelt vidga mina vyer är därför att lyssna på musik som jag normalt sätt inte lyssnar på. Jag kanske upptäcker något nytt och får en bättre förståelse för vad andra tycker om.

MusicUnsplash
Foto: Artificial Photography, Unsplash.com

Skänka istället för att slänga #vadjagkangora #37

VadJagKanGöra #37: Jag kan skänka istället för att slänga, när jag inte längre använder saker. Genom att skänka, eller byta, saker som jag inte längre behöver kan jag ge en medmänniska något hen saknar. Jag kan skänka direkt till organisationer som Stadsmissionen, någon religiös organisation eller annan frivilligorganisation. Jag kan också skänka via någon grupp på internet (finns många olika på facebook) eller på en sida som t.ex. https://www.bjussa.se/, http://www.bortskankes.se/ eller https://www.blocket.se/.

stolar.jpg
Foto: Patrik Hernwall

Lära mig om andra högtider #vadjagkangora #36

VadJagKanGöra #36: Jag kan lära mig mer om andra högtider än de jag själv brukar fira. Vad äter man under Hanukkah? När infaller Eid al Fitr? Vad är det för skillnad mellan det svenska påskfirandet och firandet i exempelvis Bosnien? När jag sätter mig in i hur och varför högtider firas så lär jag mig mycket om mina medmänniskor. Kanske får jag syn på fler likheter än olikheter?

Jag kan till exempel följa bloggen ”Högtider och traditioner” (hogtider.wordpress.com) där många frågor om olika högtider besvaras.

HanukkahFotoJeromePazFlickrCC
Hanukkah. Foto: Jerome Paz, Flickr

 

Lyssna på gatans röster #vadjagkangora #35

VadJagKanGöra #35: Jag kan lyssna på Gatans Röster. SVTs serie ”Gatans Kör” gav hemlösa båda ansikte och röst. Genom att lyssna på dessa röster, genom att se dessa ansikten, vidgar jag min egen värld. Jag bidrar då till att minska avståndet mellan människor.

Följ Gatans Röster på facebook: https://www.facebook.com/gatanskor

Gatans Röster är del av Föreningen Ny Gemenskaps verksamhet:  http://nygemenskap.org/

GatansRoster
Foto: Gatans Rösters facebooksida

Bekräfta ett barn #vadjagkangora #34

VadJagKanGöra #34: Jag kan bekräfta ett barn i min närhet. I FN’s konvention om barns rättigheter (artikel 12) står det: ”Alla barn har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på.” Att barn mår bra är inte bara viktigt idag, utan även en investering inför framtiden. Därför är det viktigt att vi som är vuxna ser och bekräftar barnen och är lyhörda för deras berättelser och känslor.

Bengt Grandelius, psykolog och familjerådgivare, ger följande tips på 1177.se:

  • Visa ditt barn all den förtjusning och glädje du känner som förälder och anhörig. Så behöver barnet få lära känna sig själv.
  • Prata med ditt barn, även om barnet inte är stort nog att förstå dina ord.
  • Lyssna till och var nyfiken på ditt barns tankar och känslor.
  • Ge utrymme också för dig själv och dina egna behov. Om du trivs, då trivs också ditt barn.
  • Läs och berätta mycket för ditt barn. Det utvecklar hjärnan, tankarna och känslolivet och tryggheten utvecklas i det sociala samspelet med dig.
  • Hjälp barnet att bygga upp respekt för såväl egna som andras känslor genom att berätta hur du uppfattar saker och ting. Du är som förälder värdefull och så också dina erfarenheter – som utgångspunkt för de egna erfarenheter som barnet själv måste göra.I perioder behöver barnet vara extra nära sina vuxna och ”tanka” upp trygghet. Behovet kan öka i stunder av rädsla, smärta eller hot, eller på natten. Som vuxen kan det vara bra att känna till att det är en del i tillitsutvecklingen.

BRIS.se finns också mycket bra att läsa om hur jag kan göra för att samtala med barn.

childfotogordonflickrcc
Foto: Gordon, Flickr, CC