Skänka istället för att slänga #vadjagkangora #37

VadJagKanGöra #37: Jag kan skänka istället för att slänga, när jag inte längre använder saker. Genom att skänka, eller byta, saker som jag inte längre behöver kan jag ge en medmänniska något hen saknar. Jag kan skänka direkt till organisationer som Stadsmissionen, någon religiös organisation eller annan frivilligorganisation. Jag kan också skänka via någon grupp på internet (finns många olika på facebook) eller på en sida som t.ex. https://www.bjussa.se/, http://www.bortskankes.se/ eller https://www.blocket.se/.

stolar.jpg
Foto: Patrik Hernwall

Lära mig om andra högtider #vadjagkangora #36

VadJagKanGöra #36: Jag kan lära mig mer om andra högtider än de jag själv brukar fira. Vad äter man under Hanukkah? När infaller Eid al Fitr? Vad är det för skillnad mellan det svenska påskfirandet och firandet i exempelvis Bosnien? När jag sätter mig in i hur och varför högtider firas så lär jag mig mycket om mina medmänniskor. Kanske får jag syn på fler likheter än olikheter?

Jag kan till exempel följa bloggen ”Högtider och traditioner” (hogtider.wordpress.com) där många frågor om olika högtider besvaras.

HanukkahFotoJeromePazFlickrCC
Hanukkah. Foto: Jerome Paz, Flickr

 

Lyssna på gatans röster #vadjagkangora #35

VadJagKanGöra #35: Jag kan lyssna på Gatans Röster. SVTs serie ”Gatans Kör” gav hemlösa båda ansikte och röst. Genom att lyssna på dessa röster, genom att se dessa ansikten, vidgar jag min egen värld. Jag bidrar då till att minska avståndet mellan människor.

Följ Gatans Röster på facebook: https://www.facebook.com/gatanskor

Gatans Röster är del av Föreningen Ny Gemenskaps verksamhet:  http://nygemenskap.org/

GatansRoster
Foto: Gatans Rösters facebooksida

Bekräfta ett barn #vadjagkangora #34

VadJagKanGöra #34: Jag kan bekräfta ett barn i min närhet. I FN’s konvention om barns rättigheter (artikel 12) står det: ”Alla barn har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på.” Att barn mår bra är inte bara viktigt idag, utan även en investering inför framtiden. Därför är det viktigt att vi som är vuxna ser och bekräftar barnen och är lyhörda för deras berättelser och känslor.

Bengt Grandelius, psykolog och familjerådgivare, ger följande tips på 1177.se:

  • Visa ditt barn all den förtjusning och glädje du känner som förälder och anhörig. Så behöver barnet få lära känna sig själv.
  • Prata med ditt barn, även om barnet inte är stort nog att förstå dina ord.
  • Lyssna till och var nyfiken på ditt barns tankar och känslor.
  • Ge utrymme också för dig själv och dina egna behov. Om du trivs, då trivs också ditt barn.
  • Läs och berätta mycket för ditt barn. Det utvecklar hjärnan, tankarna och känslolivet och tryggheten utvecklas i det sociala samspelet med dig.
  • Hjälp barnet att bygga upp respekt för såväl egna som andras känslor genom att berätta hur du uppfattar saker och ting. Du är som förälder värdefull och så också dina erfarenheter – som utgångspunkt för de egna erfarenheter som barnet själv måste göra.I perioder behöver barnet vara extra nära sina vuxna och ”tanka” upp trygghet. Behovet kan öka i stunder av rädsla, smärta eller hot, eller på natten. Som vuxen kan det vara bra att känna till att det är en del i tillitsutvecklingen.

BRIS.se finns också mycket bra att läsa om hur jag kan göra för att samtala med barn.

childfotogordonflickrcc
Foto: Gordon, Flickr, CC