Skriva en insändare #vadjagkangora #11

VadJagKanGöra #11: Jag kan skriva en insändare till en lokaltidning jag brukar läsa. I insändaren kan jag uppmuntra eller bara visa uppskattning för de som jobbar för mångfald och jämställdhet på orten. Jag kan argumentera för mångfald och jämställdhet, för allas rätt till en trygg och utvecklande skoltid, för vikten av att värna miljön inför framtiden, eller något annat som jag brinner för. När jag skriver direkt från hjärtat och är positiv kan jag motverka att media översvämmas av negativ information. Kanske finns det en pågående debatt lokalt där jag bor?

insandare_fotodemokratikollektivetwatchit_flickrccbynd
Foto: Demokratikollektivet Watch it!, Flickr CC BY-ND 2.0

Bli ambassadör för #detnyalandet #vadjagkangora #10

VadJagKanGöra #10: Jag kan bli ambassadör för ”Det nya landet”. På så vis kan jag markera att jag är redo att arbeta för integration. Genom att bli ambassadör får jag information från Individuell Människohjälp (IM), som ligger bakom satsningen #detnyalandet, så att jag på olika sätt kan inspirera andra och för att vi tillsammans kan visa på möjligheter. Gemensamt kan vi (som IM uttrycker det på detnyalandet.nu) ”välja möten istället för rädsla, förståelse istället för hat. Vi kan skapa en positiv kraft mot främlingsfientlighet”. Här kan jag anmäla mig som ambassadör: www.detnyalandet.nu 

Jag kan också följa Det nya landet på Facebook och Twitter.

detnyalandet
Foto: detnyalandet.nu

Vara beredd att hjälpa #vadjagkangora #9

VadJagKanGöra #9: Jag kan vara beredd att hjälpa till genom att vara lite extra uppmärksam på om någon i min direkta omgivning behöver hjälp. Kan jag hjälpa hen att packa matkassen, eller kanske till och med bära ut den till bilen? Jag kan stanna upp en extra sekund för att kunna hålla upp dörren för den som kommer några steg bakom mig. Är det någon på bussen som bättre behöver en sittplats? Genom att vända blicken mot människor i min omgivning gör jag dessa människor tydligare. Jag bekräftar dem genom att se dem i deras situation, och bidrar till att göra även det vardagliga lilla mötet mellan individer betydelsefullt.

helpinghand
Foto: Helena Taubner

Le mot en främling #vadjagkangora #8

VadJagKanGöra #8: Jag kan le mot en främling. Svårare än så behöver det inte vara att göra världen lite bättre. Jag kan se någon jag möter i ögonen och le. Ett leende kan vända en dålig dag för den som får ta emot det. Därför kan jag undvika att stirra ner i marken när jag möter en främling och istället titta upp och möta personens blick med ett leende. Jag kan göra detta minst en gång om dagen under den kommande veckan,och kanske kommer jag då att utveckla en ny vana. Dessutom är ju ett leende smittsamt, så vem vet: kanske mitt leende sprids vidare?

Smile PhotoPaoloRielaCcByNcFlickr
Foto: Paolo Riela (CC BY-NC 2.0)