#vadjagkangora #TusenTack

Med vårt 52a inlägg i måndags (10 juli), har Vad Jag Kan Göra under ett år presenterat ett förslag per vecka på hur jag kan engagera mig i för att bidra till ett öppnare, mer solidariskt samhälle. Några av er har följt oss hela vägen, andra har tillkommit under året. Tillsammans delar vi samma grundläggande värdering; alla människors lika värde.

Även om vi som står bakom Vad Jag Kan Göra kommer att fortsätta vårt engagemang, i stort och i smått, så kommer vi att ägna Vad Jag Kan Göra lite mindre uppmärksamhet. Vi kommer inte att publicera nya förslag, men delar gärna vidare andras idéer om vad vi kan göra för att världen ska bli en lite bättre plats.

På bloggen finns också alla tidigare inlägg sparade. Facebook-sidan och bloggen kommer att finnas kvar, emellanåt publicerar vi säkerligen något.

Tusen tack!

padlocks-337569_1920.jpg
foto: meineresterampe / CC0 Public Domain

Gå ihop med andra #vadjagkangora #52

VadJagKanGöra #52: Jag kan gå ihop med andra för att fortsätta kämpa för alla människors lika värde. När vi organiserar oss kan vi förflytta berg. Se på exempel som Jag är här, Vi står inte ut, Ingen människa är illegal, I Lindgrens anda.

Även om det är lätt att misströsta när hot och hat äter sig in i vårt samhälle, är det alldeles uppenbart att de solidariska krafterna kan göra det vi alldeles nyss trodde var mer eller mindre omöjligt. Men, vi får aldrig glömma att detta öppna samhälle är något som måste försvaras, dag för dag. Det gör vi gemensamt, det är ett gemensamt ansvar, där vi blir starka genom just detta enkla: tillsammans.

Länkar:

fist-1148029_1920.jpg
foto: WenPhotos / CC0 Public Domain 

 

Visa min ståndpunkt #vadjagkangora #51

VadJagKanGöra #51: Jag kan visa min ståndpunkt, genom att bära tydliga symboler. I en samtid där antidemokratiska krafter tränger sig in i vår gemensamma vardag, är det viktigt att visa solidaritet inte bara med de utsatta, utan också med varandra. Ett sätt att göra det, är att stå upp för humanistiska och solidariska ideal, där jämställdhet och jämlikhet är självklara mål. Jag kan visa min egen ståndpunkt för att ge andra stöd att göra detsamma.

FuckRasism.jpg
Foto: Patrik Hernwall

Som Astrid Lindgren, stå upp för barnen #vadjagkangora #50

VadJagKanGöra #50: Jag kan, i Astrid Lindgrens anda, stå upp för barnen. Hon betonade att barn behöver kärlek och att vi som är vuxna måste se deras behov och ta strid för deras rättigheter.

Jag kan inspireras av nätverket ILA (”I Lindgrens Anda”) som består av författare som kämpar för barn på flykt. De finns på Facebook här: www.facebook.com/ILAILindgrensAnda

Det kanske finns ett liknande nätverk för personer inom mitt yrke eller mina intresseområden?

indian-1717192_1920.jpg
foto: kantsmith / CC0 Public Domain 

 

Ge blod #vadjagkangora #48

VadJagKanGöra #48: Jag kan ge blod. När jag ger blod visar jag att jag hör ihop med alla andra människor och att deras behov är viktiga för mig. Det är ett enkelt, och gratis, sätt att göra en osjälvisk handling för en medmänniska i nöd. Dessutom får jag själv en regelbunden kontroll av mina blodvärden.

Den 14 juni anordnar Världshälsoorganisationen (WHO) den Internationella Blodgivardagen för att uppmärksamma det ständiga behovet av fler blodgivare och för att tacka de som redan är givare. På geblod.nu kan jag läsa att 3 av 100 personer i Sverige ger blod och att ”cirka 60 procent av de registrerade givarna ger blod minst en gång per år. Många kommer de närmaste åren att gå i pension från sin blodgivning. Därför behövs många nya blodgivare.” Där kan jag också hitta information om hur jag går till väga för att bli blodgivare.

GiveBloodWHOliggandeLiten

Tänka själv #vadjagkangora #47

VadJagKanGöra #47: Jag kan tänka själv, för att kunna stå upp mot manipulation och propaganda. I en samtid där nyhetskanaler tävlar om uppmärksamhet, är det lätt att söka sig till det redan bekanta. Och risken är då uppenbar att tanken stelnar. Jag behöver istället utmana mina egna föreställningar, för att kunna forma mig en stabil grund att stå på, där mina tankar är mina egna. Bäst gör jag det genom att ta del av olika perspektiv och aktivt söka min egen förståelse.

mammut.jpg
Foto: Patrik Hernwall

Visa kärlek #vadjagkangora #46

VadJagKanGöra #46: Jag kan visa kärlek. Det kan krävas mod för att våga visa kärlek, men jag kan hitta styrka i att kärleksbudet förenar världens fem största religioner och därmed en stor majoritet av världens befolkning. Inom buddhismen, hinduismen, islam, judendomen och kristendomen  förenas vi kring budskapet att vi ska behandla varandra med respekt och kärlek. När jag inser att nyckeln är att utgå ifrån mig själv, och sedan bemöta andra så som jag själv vill bli bemött, då har jag också svaret på hur jag ska vara mot dem. Frågan ”vad skulle jag själv ha behövt i just den situationen?” kommer ge mig svaret på vad mina medmänniskor behöver och vad jag kan göra för dem.

CoexistFlickrDavidGreen_CC
Coexist. Foto: David Green, Flickr.

 

 

 

Skänka en, när jag köper en #vadjagkangora #45

VadJagKanGöra #45: Jag kan skänka en, när jag köper en. Andra människor har samma behov som jag själv. Jag behöver mat och dryck, kläder och skor, hygien- och hushållsartiklar – och detsamma gäller för mina medmänniskor. Därför kan jag hjälpa någon genom att köpa två exemplar när jag handlar och ge bort det ena till någon som inte har möjlighet att handla själv. På så vis blir min ansträngning minimal, men nyttan för min medmänniska kan bli stor.

Det finns företag som bygger på den här principen, till exempel TOMS skor. När jag köper ett par av deras skor, så skänker de också ett par till någon annan. Kanske kan jag hitta fler företag med samma upplägg och välja att handla hos dem?

don-ross-iii-195103_unsplashLiten
Foto: unsplash.com

Köpa en gatutidning #vadjagkangora #44

VadJagKanGöra #44: Jag kan köpa en gatutidning som säljs av bostadslösa personer eller personer i andra typer av utanförskap. När jag köper en tidning, som till exempel Faktum eller Situation Stockholm, hjälper jag en medmänniska att förändra sitt liv. Att arbeta med att sälja tidningar ger säljaren en inkomst, en meningsfull sysselsättning och ett socialt sammanhang. Jag lär mig också mycket genom att läsa tidningen, eftersom den ofta handlar om ämnen som utanförskap på ett sätt som inte syns så ofta i andra medier.

Tidningen Faktum säljs i Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Jönköping och Växjö. Om jag har svårt att få tag på tidningen så kan jag prenumerera.

I Stockholm finns tidningen Situation Stockholm. Den säljs även i ett ganska stort område runt Stockholm, som till exempel i Linköping, Örebro, Gävle och Nynäshamn. Det finns en bra karta över platser där jag kan köpa Situation Stockholm på http://platskartan.se/situationsthlm/v2/ 

Faktum_Thomas_izettleWeb
Foto: Mario Phrat, faktum.se